Napsali o nás

časopis U Nás č.48
01.12.2014

Úspěšnost knihovnického působení dokládá fakt, že se za poměrně krátkou dobu počet návštěvníků knihovny zdvojnásobil. Pavlína Pleslová Obecní knihovna Záměl, okr. Rychnov nad Kněžnou Paní Pavlína Pleslová převzala do své péče knihovnu v obci Záměl na Rychnovsku před jedenácti lety. Tehdy v knihovnickém oboru začínala, přesto se jí během krátké doby podařilo změnit zanedbanou knihovnu v příjemné místo, kam chodí dospělí a především děti často a rádi. Každé pondělí přicházejí děti přímo ze školy do knihovny na Pohádkové odpoledne, které je věnováno čtení nebo výtvarnému vyrábění. Pro nejmenší také paní knihovnice připravila Noc s Andersenem nebo zájezd do divadla. Knihovna v Záměli využívá pro doplňování literatury. výměnné fondy a s podporou pověřené knihovny v Kostelci nad Orlicí také získala automatizovaný systém pro katalog a výpůjčky. Paní Pleslová se účastní se svou knihovnou soutěže Vesnice roku a sluší se připomenout, že v roce 2006 získala zámělská knihovna titul Knihovna roku Královéhradeckého kraje.

Knihovník roku 2014 v Kralovehradeckém kraji
15.10.2014

Pavlína Pleslová
Obecní knihovna Záměl, okr. Rychnov nad Kněžnou Paní Pavlína Pleslová převzala do své péče knihovnu v obci Záměl na Rychnovsku před jedenácti lety. Tehdy v knihovnickém oboru začínala, přesto se jí během krátké doby podařilo změnit zanedbanou knihovnu v příjemné místo, kam chodí dospělí a především děti často a rádi. Každé pondělí přicházejí děti přímo ze školy do knihovny na Pohádkové odpoledne, které je věnováno čtení nebo výtvarnému vyrábění. Pro nejmenší také paní knihovnice připravila Noc s Andersenem nebo zájezd do divadla. Knihovna v Záměli využívá pro doplňování literatury výměnné fondy a s podporou pověřené knihovny v Kostelci nad Orlicí také získala automatizovaný systém pro katalog a výpůjčky. Paní Pleslová se účastní se svou knihovnou soutěže Vesnice roku a sluší se připomenout, že v roce 2006 získala zámělská knihovna titul Knihovna roku Královéhradeckého  kraje.

zdroj článku .pdf

 

Vyznamenané knihovnice byly postupně představeny pracovnicemi oddělení služeb knihovnám SVK HK Evou Semrádovou a Andreou Součkovou. Text byl doprovázen prezentací fotografií z knihoven, ve kterých oceněné knihovnice působí. V kategorii neprofesionálních knihovníků ocenění převzaly: Eva Kloučková ze Stěžírek, Libuše Strouhalová ze Skuřiny, Milena Havlová z Vlkova, Pavlína Pleslová ze Záměli a Jana Podlipná z Pilníkova. Při předávání zaznělo několik poděkování od přítomných starostů (nebo místostarostů). Novinkou bylo společné fotografování všech vyznamenaných knihovnic s významnými hosty, kteří předávali ocenění 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje RSDr. Ing. Otakar Ruml, předseda Ústřední knihovnické rady a ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny v Praze PhDr. Vít Richter, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Eva Svobodová a členka předsednictva výkonného výboru a předsedkyně SKIP Východní Čechy Bc. Kateřina Hubertová. Slavnostní okamžiky předávání ocenění byly završeny dalším hudebním vstupem pana Martina Brunnera. Po slavnostní části následovalo představení činnosti Střediska východočeských spisovatelů a hosta večera PaedDr. Josefa Lukáška. nejen pedagogem a spisovatelem, ale i radním Královéhradeckého kraje. Pan Lukášek potěšil přítomné autorským čtením pohádkových příběhů z Orlických hor.

 

Během občerstvení a neformálních rozhovorů přítomných hostů, mezi kterými byli i členové slovenské kulturní delegace, s knihovníky a starosty si přítomní mohli prohlédnout výstavu fotografií Jak vidím svou knihovnu, kterou na základě fotografií zaslaných z jednotlivých knihoven připravilo oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb SVK HK, nebo mohli sledovat film o stěhování Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, který se jako připomínka nadcházejícího 65. výročí založení knihovny promítal v konferenčním sále. Kontakt na autorku: Týden knihoven 2014 v Královéhradeckém kraji akce představovány, mimo veřejné knihovny, knihovny muzeí a galerií, které se do Týdne knihoven 2014 zapojily prostřednictvím celoroční vzpomínkové kampaně vyhlášené Asociací muzeí a galerií ČR, nazvané Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války.

 

I některé obecní a městské knihovny připravily svůj program k TK s tematikou 1. světové války. Ostatní se držely osvědčených aktivit. Návštěvníci mohli v knihovnách využít například: čtenářské amnestie, dny otevřených dveří, burzy vyřazených knih, přihlašování nových čtenářů bez poplatků, výstavy, besedy, výtvarné a literární soutěže, Velké říjnové společné čtení, maratón čtení, divadelní představení, prodlouženou provozní dobu, noční či komentované prohlídky knihoven. A to vše jak pro veřejnost, tak pro školní kolektivy.

Knihovna roku 2006
05.10.2006

 

V soutěži vesnice roku byla naše knihovna nominována na Knihovnu roku 2006.

 

Nominace na udělení ceny Knihovna roku 2006 v kategorii "základní knihovna". Velmi dobré umístění knihovny; široká škála služeb; zapojení do celostátně vyhlašovaných akcí; práce s dětmi paní knihovnice Pavlíny Pleslové.

 

Slavnostní vyhlášení ceny Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2006" se uskutečnilo ve čtvrtek 5. října 2006 od 11.00 v Zrcadlové kapli Klementina v Národní knihovně ČR v Praze.

2003 Zlatý kolovrat Marie Peterková
14.03.2003

Cena je určena tvůrcům v oblasti tradičních lidových řemesel, případně těm, kteří se o jejich udržování a rozvoj zasloužili. Cena se uděluje každoročně. Poprvé byly ceny předány v roce 2002. Udělování ceny probíhá v souladu s vládní Koncepcí účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Cenu zpravidla předává hejtman Královéhradeckého kraje za účasti člena Rady Královéhradeckého kraje s příslušnou gescí. K předání ocenění jsou zváni i zástupci obce – města, ve kterých laureáti žijí. V současné době ocenění dostávají plaketu a věcný dar. V roce 2002 se udělovala cena v podobě reliéfní dřevořezby, kterou zhotovil Ing. Jindřich Rychter z Hradce Králové. Od roku 2003 se uděluje keramická plaketa z dílny Mgr. Františka Juračky z Holic v Čechách.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádalo v roce 2011 výstavu „Zlatý kolovrat“, která prezentovala oceněné rukodělné výrobce za zachování řemeslné tradice.

 

2003
1) Marie Peterková, Rychnov nad Kněžnou, vamberské kraslice
2) Ing. Oldřich Kvapil, Hořice, řezbářství – formy na perník
3) Jiřina Vyčichlová, Hronov, hronovické pečivo