Ceník služeb

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Záměli. Schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 3 ze dne 13.2.2003 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

REGISTRACE
dospělí 100,- Kč
studenti, děti  50,- Kč
důchodci  50,- Kč

UPOMÍNKY
upomínka 15,- Kč
upomínka 25,- Kč
upomínka 45,- Kč
doporučený dopis 85,- Kč

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA
Půjčuje se pouze jedna kniha 10,- Kč + po

 

ZTRÁTA KNIHY

cena knihy + manipulační poplatek                      50,- Kč

  POŠKOZENI KNIHY
  Dle posouzeni knihovníka podle rozsahu poškození

ZTRÁTA PRŮKAZKY​  
 Ztráta průkazu 20,- Kč 
 Poškození kódu v knize 20,- Kč 

 

CENA ZA INTERNET

1 min. 1,- Kč
Diskety lze používat pouze po zformátování nebo zakoupení u obsluhy (prozatím nelze odesílat soubory přinesené na disketách)

 

CENA TISKU

A4 1,50 Kč
A4 oboustranně 3,00 Kč